Ви тут: ЦОП / Правила прийому та зарахування
Русский
English
Deutsch
Français
Tuesday, 22-10-2019

Слухачам та абiтурiєнтам

Центр здійснює підготовку магістрів за наступними спеціальностями:

Шифр

Спеціальність

Освітня програма, спеціалізація

274Автомобільний транспортАвтомобілі та автомобільне господарство
133Галузеве машинобудуванняКолісні та гусеничні транспортні засоби
142Енергетичне машинобудуванняДвигуни внутрішнього згорання
141Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектричні системи і комплекси транспортних засобів
122Комп'ютерні науки та інформаційні технологіїКомп'ютерні системи управління рухомими об'єктами
133Галузеве машинобудуванняПідйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
151Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизоване управління технологічними процесами
152Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаМетрологія та вимірювальна техніка
192Будівництво та цивільна інженерія

Автомобільні дороги і аеродроми

Мости і транспортні тунелі

101ЕкологіяЕкологія та охорона навколишнього сесредовища
073МенеджментМенеджмент організацій і адміністрування
051ЕкономікаЕкономіка підприємства
071Облік і оподаткуванняОблік і оподаткування

292

(056)

Міжнародні економічні відносиниМіжнародна економіка
076Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПідприємство, торгівля та біржова діяльність
275.03


Транспортні технології


Організація перевезень і управління на транспорті
Організація і регулювання дорожнього руху
Транспортна логістика

Існування та діяльність факультету розпочались у 1950 році зі створення курсів підвищення кваліфікації (КПК) інженерно-технічних працівників у галузі автогосподарства.

Основою діяльності факультету, яка є повністю госпрозрахункова та підтверджена ліцензіями Міносвіти та науки України є надання освітніх послуг з таких напрямків як:

  • Підготовка магістрів – 1,5 року;
  • Підвищення кваліфікації фахівців дорожньо-транспортної галузі;
  • Підвищення кваліфікації викладачів технікумів, ННВК, ВНЗ.

Починаючи з 2003 року щорічний контингент слухачів ФПК перевищує 500 чоловік. Заняття проводяться, використовуючи матеріальну базу всіх кафедр університету з залученням кращих викладачів та керівних працівників галузі.

Слухачі отримують освіту на сучасному рівні, враховуючи досягнення педагогіки та методики викладання. Програми навчання відповідають перспективам розвитку таких галузей господарства, як будівництво, автомобільний транспорт та машинобудування.

Термін навчання на курсах підвищення кваліфікацій програма підготовки кожного фаху визначається індивідуально.

Зарахування слухачів в магістратуру здійснюється згідно правил прийому до ХНАДУ.

Навчання в магістратурі завершується виконанням кваліфікаційної роботи магістра, що включає елементи власних наукових досліджень на підсумках захисту якої видається диплом. Конкретні курси і дисципліни програми структурно виділені в блоки, вивчення яких організовано протягом трьох семестрів. 

Дія центру цілком госпрозрахункова, навчання платне за договорами, вартість навчання визначена затвердженими кошторисами.

Центр пiдвищення квалiфiкацiї – до початку